Jak wygląda Olimpiada Matematyczna Juniorów – Konkursy matematyczne w pytaniach i odpowiedziach

Konkursy matematyczne cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, co niezmiernie nas cieszy ☺. Zwłaszcza że Olimpiada Matematyczna czy Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” mają na celu znacznie więcej, niż rywalizację – popularyzują matmę i pozwalają wyszukiwać uczniów, którzy są nią szczególnie zainteresowani. Jak przebiegają najpopularniejsze konkursy matematyczne? Kto może wziąć w nich udział? Zapraszamy na przegląd najważniejszych pytań i odpowiedzi na temat Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Olimpiada Matematyczna uznawana jest za najbardziej prestiżowy konkurs matematyczny o charakterze ogólnopolskim. Pierwsze zawody zorganizowano w roku szkolnym 1949/1950. Olimpiada Matematyczna Juniorów to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych. Udział w zawodach to sukces sam w sobie, ale jest to także doskonałe przygotowanie do Olimpiady Matematycznej w późniejszych latach edukacji (konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych).

Kiedy organizowana jest Olimpiada?

Konkurs składa się z trzech etapów, które realizowane są od września do marca lub kwietnia.

Pierwszy etap rozpoczyna się wraz z rokiem szkolnym – 1 września. Do połowy października uczniowie mogą nadsyłać rozwiązania zadań kwalifikacyjnych.

Pod koniec stycznia ogłaszana jest lista osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu. W lutym przeprowadzany jest egzamin, którego zaliczenie jest przepustką do finału zawodów. Trzeci etap konkursu ma miejsce w kwietniu.

W roku szkolnym 2021/2022 Olimpiada odbywa się w następujących terminach:

 • Etap I: 1 września – 11 października 2021 (część testowa 23 września),
 • Etap II: 15 stycznia 2022,
 • Etap III: 19-20 marca 2022.

Szczegółowy harmonogram Olimpiady Matematycznej Juniorów na bieżący rok szkolny publikowany jest na oficjalnej stronie konkursu

Co można osiągnąć dzięki Olimpiadzie Matematycznej?

Najcenniejszą nagrodą jest oczywiście tytuł Laureata Olimpiady. ☺ Oprócz tego laureaci otrzymują zaproszenie na tygodniowy Obóz Naukowy oraz Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.  To prawdziwa gratka dla każdego fana matmy!

Jak wygląda Olimpiada Matematyczna Juniorów?

Etap I Olimpiady Matematycznej Juniorów 

Etap I (tzw. zawody wstępne) składa się z części korespondencyjnej oraz testowej.

Pierwszym zadaniem uczestników jest rozwiązanie zadań konkursowych w domu, a następnie przesłanie ich do właściwego Komitetu Okręgowego. Na ukończenie tej części zawodów uczniowie mają około 1,5 miesiąca.

Wydaje się proste? Nic z tego! Zadania konkursowe wyróżniają się wysokim stopniem trudności. Dojście do poprawnego rozwiązania potrafi zająć naprawdę sporo czasu. Aby wykonać wszystkie zadania, warto odpowiednio rozplanować pracę.

Dodatkowo, pod koniec września, organizowany jest test. Sprawdzian składa się a 15 pytań. W każdym pytaniu zawarte są trzy sformułowania. Zadaniem ucznia jest wskazanie, które z nich są prawidłowe (warto pamiętać, że wszystkie sformułowania mogą być prawdziwe lub fałszywe). Test odbywa się w szkole.

Punktowanie w etapie I Olimpiady Matematycznej Juniorów 

 • W zadaniach części korespondencyjnej oceniany jest tok rozumowania ucznia. Za każde zadanie można otrzymać 0, 2, 5 lub 6 punktów.
 • W części testowej możliwe jest zdobycie 1 (poprawne zakwalifikowanie wszystkich stwierdzeń jako prawdziwe lub fałszywe) lub ½ punktu (poprawne wskazanie 2 z 3 stwierdzeń) za każde pytanie.

Wynik etapu I to suma punktów, jakie uczeń zdobył w części korespondencyjnej i testowej. Jeżeli kandydat podejdzie tylko do jednej części konkursu, otrzyma 0 punktów z drugiej części, co nie przekreśla jego szans na zakwalifikowanie do kolejnego etapu konkursu.

Etapy II i III Olimpiady Matematycznej Juniorów 

Etapy II i III rozgrywane są w miejscu i terminie wskazanym przez Komitet Okręgowy. Podczas zawodów uczniowie mierzą się z 5 zadaniami otwartymi, na których rozwiązanie mają 180 minut. Punktowanie w etapie II i III Punkty przyznaje się analogicznie, jak w korespondencyjnej części etapu I. W ocenie zadań uwzględnia się tok rozumowania uczniów i przyznaje się 0, 2, 5 lub 6 punktów. Na podstawie wyników II i III etapu konkursu wyłaniani są laureaci Olimpiady.

Jak się przygotować do olimpiady?

Ze względu na wysoki poziom Olimpiady Matematycznej Juniorów nie ma jednego, oczywistego sposobu na przygotowanie się do konkursu.

Bez wątpienia należy wyróżniać się bardzo dobrą znajomością tematów, które obowiązują na danym poziomie konkursu. Aby zakwalifikować się do Olimpiady, nie wystarczy logicznie myśleć i dobrze „kombinować”. Niezbędna jest również wiedza teoretyczna.

Aby zapoznać się z zadaniami, jakie pojawiają się na konkursie, warto przerobić arkusze z poprzednich lat. Znajdziesz je tutaj.

Jakie tematy pojawiają się na Olimpiadzie Matematycznej Juniorów?

Niestety, nie sposób jednoznacznie wskazać tematów, jakie pojawiają się na konkursie (w przeciwieństwie do egzaminu ósmoklasisty, na którym jasno określono wymagany zakres materiału). 

Najlepszym pomysłem, dzięki któremu zyskasz pewne wyobrażenie o zadaniach Olimpiady, jest przejrzenie testów z poprzednich lat. Przeglądając je, nie zapominaj o zapoznaniu się z poprawnymi odpowiedziami! Dzięki temu będziesz mógł zapoznać się z tokiem rozumowania, który zapewni Ci największą ilość punktów. 

Pewniaki na Olimpiadzie Matematycznej

Do tematów, które często pojawiają się wśród zadań konkursowych, można zaliczyć:

 • Wiedzę na temat własności liczb rzeczywistych oraz operacji na nich,
 • Geometrię płaską (na Olimpiadzie pojawia się szczególnie dużo zadań z tego zakresu),
 • Geometrię przestrzenną,
 • Podstawowe prawdopodobieństwo,
 • Procenty,
 • Własności potęgowania.

W naszych kolejnych wpisach znajdziesz informacje o konkursie Kangur Matematyczny. Zapraszamy do śledzenia bloga Matmy na Luzie!

Zobacz także: