Kangur Matematyczny – konkursy matematyczne w pytaniach i odpowiedziach. Część 2

Kangur Matematyczny – pomimo tego, że organizowany jest niemal na całym świecie – pozbawiony jest elementu rywalizacji. Celem konkursu jest wartościowa zabawa, popularyzacja nauki oraz, jak twierdzą organizatorzy Kangura, stworzenie matematycznej manifestacji o jak największym zasięgu.

Chciałbyś wziąć udział w Kangurze Matematycznym? Poznaj najważniejsze informacje na temat konkursu!

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Pomysłodawcą konkursu był Peter O’Halloran – matematyk, który w rodzimej Australii zorganizował pierwszą edycję Kangura Matematycznego. Wydarzenie to miało miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku i spotkało się z szerokim uznaniem uczniów, nauczycieli i popularyzatorów matematyki.

W roku 1990 Kangur dotarł na Stary Ląd. Pierwsza europejska edycja konkursu została zorganizowana w Paryżu. W kolejnych latach do Francji dołączały kolejne kraje, zapewniając Kangurowi miano największej imprezy matematycznej na świecie.

W Polsce Kangur Matematyczny organizowany jest od 1992 roku. W pierwszej edycji wzięło udział 4500 uczniów. W 2020 roku – ponad 360 000.

Od 1994 funkcjonuje stowarzyszenie Kangourou Sans Frontières, które zrzesza organizatorów konkursu ze wszystkich krajów. Każdego roku członkowie stowarzyszenia ustalają szczegóły dotyczące kolejnych edycji oraz wybierają zadania, które pojawią się na arkuszach konkursowych.

Kiedy organizowany jest Kangur Matematyczny?

Zgodnie z założeniami Kangura, każdy uczeń, który weźmie udział w konkursie, otrzymuje nagrodę. Dodatkowo, na podstawie uzyskanych punktów, otrzymać można jeden z zaszczytnych tytułów:
  • Laureat
  • Wynik bardzo dobry
  • Wyróżnienie
Na najlepszych uczniów czeka nagroda – udział w międzynarodowym obozie matematycznym. Polscy laureaci Kangura dotychczas zapraszani byli do Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy na Węgry. Co ciekawe, obóz matematyczny dla laureatów Kangura organizowany jest również w Polsce (w Zakopanem). Wydarzenie to gościło uczniów z Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rumunii, Mołdawii i wielu innych krajów.

Ile trwa Kangur Matematyczny? Jakie są etapy konkursu?

Kangur Matematyczny ma charakter jednorazowego testu.

Nie ma etapu eliminacyjnego czy sprawdzianów wstępnych – każdy uczeń może podejść do konkursu.

Co ważne, Kangur nie ma również testu finałowego czy etapu rywalizacji międzynarodowej (jak ma to miejsce chociażby w przypadku Olimpiady Matematycznej).

Test należy rozwiązać w ciągu 75 minut.

Jak wygląda konkurs?

Konkurs rozgrywany jest w sześciu kategoriach:
  • Żaczek – dla uczniów 2 klasy szkoły podstawowej. Na test składa się 21 pytań o zróżnicowanej trudności.
  • Maluch – dla uczniów 3 i 4 klasy szkoły podstawowej. Test składa się z 24 pytań o różnym stopniu trudności.
W kolejnych kategoriach uczniowie mierzą się z 30 zadaniami o różnej trudności. Są to:
  • Beniamin – dla uczniów 5 i 6  lasy szkoły podstawowej.
  • Kadet – dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.
  • Junior – dla uczniów 1 i 2 klasy liceum lub technikum oraz 1, 2, 3 klasy szkoły branżowej.
  • Student – dla uczniów 2 i 3 klasy liceum oraz 2, 3, 4 klasy technikum.
Pod każdym zadaniem konkursowym znajduje się 5 odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest poprawna. Za poprawną odpowiedź można otrzymać 3, 4 lub 5 punktów (w zależności od trudności pytania). Brak odpowiedzi to 0 punktów. Niepoprawna odpowiedź lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi wiąże się z przyznaniem punktów ujemnych (25% punktacji przewidzianej za zadanie).

Jak przygotować się do Kangura Matematycznego?

Najlepszym sposobem na przygotowanie do Kangura Matematycznego jest rozwiązanie zadań, które pojawiły się w poprzednich edycjach konkursu.

Testy z poprzednich lat znajdziesz:

Jakie tematy pojawiają się na teście?

Rodzaj zadań jest zależny od poziomu konkursu. Tematyka może lekko wykraczać poza zakres podstawowy dla danej klasy.

W porównaniu z Olimpiadą Matematyczną, test Kangura składa się ze zdecydowanie krótszych pytań. Wiele z nich ma charakter zagadek i łamigłówek. Z drugiej strony – pytań jest zdecydowanie więcej, a czasu na udzielenie odpowiedzi jest naprawdę niewiele.

Uczniowie, poza kategorią Żuczek i Maluch, mają 75 minut na rozwiązanie 30 zadań. To zaledwie 2,5 minuty na jedno zadanie, czyli… naprawdę niewiele.

Gorąco zachęcamy Cię do udziału w konkursach – Kangurze, Olimpiadzie Matematycznej czy mniejszych, lokalnych zawodach. Nie tylko dla nagród i prestiżu, ale także dla rozwoju – poszerzenia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności logicznego myślenia.

Zobacz także:

ile kosztuje upieczenie ciasta

Ile kosztuje upieczenie ciasta?

Ile kosztuje upieczenie ciasta? Czy matma przydaje się w kuchni? Oczywiście! Co najlepsze, nie tylko po to, by wskazać ilość potrzebnych składników. Wykonując kilka prostych